DEĞER YARATMANIN FORMÜLÜ

Av.Oğuz Kara ile Uzaktan Çalışma

March 29, 2021 Mete Yurtsever Episode 72
DEĞER YARATMANIN FORMÜLÜ
Av.Oğuz Kara ile Uzaktan Çalışma
Chapters
1:12
Uzaktan çalışma sözleşmeleri
7:15
İş araçlarının temini
12:47
Yemek ve yol harcırahı
16:57
Uzaktan çalışmada fazla mesai
21:00
Bordrodan kurtulmalı mı?
DEĞER YARATMANIN FORMÜLÜ
Av.Oğuz Kara ile Uzaktan Çalışma
Mar 29, 2021 Episode 72
Mete Yurtsever

Bu hafta konuğum 65.bölümde ağırladığım Av.Oğuz Kara. Bu kez kendisiyle 15 Mart'ta yürürlüğe giren Uzaktan Çalışma Yönetmeliği hakkında konuştuk. Varolan düzenlemelere göre daha fazla açıklama içerse de hala net olmayan ve hakimin yorumuna/takdirine bırakılan bir çok nokta olduğunu söylüyor Oğuz Bey.

Evden çalışmayla masrafların nasıl paylaşılacağı en kritik konulardan biri. Masraf yükünün bir kısmı işverenin üstünden kalkarken (yemek, temizlik, elektrik, su, ısınma, internet, hatta amortisman) çalışanın üstüne biniyor. Bu konu da karşılıklı anlaşmaya bırakılıyor yönetmelikte. İş sağlığı ve güvenliği de uzaktan çalışma düzeninde çalışanların bilinçlendirilmesi gereken ayrı bir konu.

Konuştuğumuz konulardan biri de çalışan aidiyetinin veya ekip olma duygusunun fiziksel ortamdan ne ölçüde bağımsız olduğuydu. Bir diğer konu ise mesainin ve performansın nasıl ölçülmesi gerektiği ve çalışanların gelecekte bordroda kalmayı tercih edip etmeyeceğiydi.

Oğuz Kara'nın Linkedin profili
https://www.linkedin.com/in/oguz-kara-b4544b24/

Show Notes Chapter Markers

Bu hafta konuğum 65.bölümde ağırladığım Av.Oğuz Kara. Bu kez kendisiyle 15 Mart'ta yürürlüğe giren Uzaktan Çalışma Yönetmeliği hakkında konuştuk. Varolan düzenlemelere göre daha fazla açıklama içerse de hala net olmayan ve hakimin yorumuna/takdirine bırakılan bir çok nokta olduğunu söylüyor Oğuz Bey.

Evden çalışmayla masrafların nasıl paylaşılacağı en kritik konulardan biri. Masraf yükünün bir kısmı işverenin üstünden kalkarken (yemek, temizlik, elektrik, su, ısınma, internet, hatta amortisman) çalışanın üstüne biniyor. Bu konu da karşılıklı anlaşmaya bırakılıyor yönetmelikte. İş sağlığı ve güvenliği de uzaktan çalışma düzeninde çalışanların bilinçlendirilmesi gereken ayrı bir konu.

Konuştuğumuz konulardan biri de çalışan aidiyetinin veya ekip olma duygusunun fiziksel ortamdan ne ölçüde bağımsız olduğuydu. Bir diğer konu ise mesainin ve performansın nasıl ölçülmesi gerektiği ve çalışanların gelecekte bordroda kalmayı tercih edip etmeyeceğiydi.

Oğuz Kara'nın Linkedin profili
https://www.linkedin.com/in/oguz-kara-b4544b24/

Uzaktan çalışma sözleşmeleri
İş araçlarının temini
Yemek ve yol harcırahı
Uzaktan çalışmada fazla mesai
Bordrodan kurtulmalı mı?