DEĞER YARATMANIN FORMÜLÜ

Can Örnekol ile Kurumsal Girişim Sermayesinin Ekosistemdeki Rolü

March 22, 2021 Mete Yurtsever Episode 71
DEĞER YARATMANIN FORMÜLÜ
Can Örnekol ile Kurumsal Girişim Sermayesinin Ekosistemdeki Rolü
Chapters
1:28
Yeni Neslin Sabancı'sı
5:29
Kurumsal girişim sermayesi kuruluşu
7:30
Ekosistem içinde koordinasyon
13:14
Sabancı Ventures yatırım stratejisi
19:28
Üniversiteden gelen girişimler
22:12
İnovasyon ve girişimcilik iklimi
28:42
Sabancı Social
31:01
Can Örnekol'un değer yaratma formülü
DEĞER YARATMANIN FORMÜLÜ
Can Örnekol ile Kurumsal Girişim Sermayesinin Ekosistemdeki Rolü
Mar 22, 2021 Episode 71
Mete Yurtsever

Bu bölümde konuğum Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Uzmanı ve  Sabancı Ventures kurucu ekip üyesi Can Örnekol.

"Yeni Neslin Sabancı'sı" adını verdikleri yeni stratejik yol haritası grubun dünyanın değişen koşullarına adapte olma hedefini taşıyor. 

Can Bey bu nlamda veri analitiği ve dijital dönüşüm, yetenek ve kültür yönetimi ve sürdürülebilirlik konularının en önemli kaldıraçlar olduğunun altını çizdi. Bu doğrultuda yakın çevredeki fırsatları takip ederlerken iç kaynakların yanı sıra, dış kaynaklardan da yararlanabilmek için Sabancı Ventures kurumsal girişim sermayesinin kurulduğunu belirtti.

Can Bey gerek grup şirketlerinin gerekse Sabancı Üniversitesi'nin girişimcilik alanında geliştirdikleri programları, işbirliklerini ve oluşturdukları ağları örnekleriyle anlattı. Grubun "farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak" vizyonu sağlamak için yeni fikirlerin yeşerebileceği bir iklim yaratma konusunda attığı adımlardan bahsetti. 

Can Örnekol'un Linkedin profili
https://www.linkedin.com/in/can-%C3%B6rnekol-00ab7780/

Sabancı Ventures web sitesi
https://ventures.sabanci.com/en/

Show Notes Chapter Markers

Bu bölümde konuğum Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Uzmanı ve  Sabancı Ventures kurucu ekip üyesi Can Örnekol.

"Yeni Neslin Sabancı'sı" adını verdikleri yeni stratejik yol haritası grubun dünyanın değişen koşullarına adapte olma hedefini taşıyor. 

Can Bey bu nlamda veri analitiği ve dijital dönüşüm, yetenek ve kültür yönetimi ve sürdürülebilirlik konularının en önemli kaldıraçlar olduğunun altını çizdi. Bu doğrultuda yakın çevredeki fırsatları takip ederlerken iç kaynakların yanı sıra, dış kaynaklardan da yararlanabilmek için Sabancı Ventures kurumsal girişim sermayesinin kurulduğunu belirtti.

Can Bey gerek grup şirketlerinin gerekse Sabancı Üniversitesi'nin girişimcilik alanında geliştirdikleri programları, işbirliklerini ve oluşturdukları ağları örnekleriyle anlattı. Grubun "farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak" vizyonu sağlamak için yeni fikirlerin yeşerebileceği bir iklim yaratma konusunda attığı adımlardan bahsetti. 

Can Örnekol'un Linkedin profili
https://www.linkedin.com/in/can-%C3%B6rnekol-00ab7780/

Sabancı Ventures web sitesi
https://ventures.sabanci.com/en/

Yeni Neslin Sabancı'sı
Kurumsal girişim sermayesi kuruluşu
Ekosistem içinde koordinasyon
Sabancı Ventures yatırım stratejisi
Üniversiteden gelen girişimler
İnovasyon ve girişimcilik iklimi
Sabancı Social
Can Örnekol'un değer yaratma formülü